Skip to main content

ADVERTIMENT LEGAL

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, l’informem que el titular del present lloc web és MEDITERRÁNEA DE CATERING, S.L.U (d’ara endavant, MEDITERRÁNEA), amb NIF B30145775 i domicili a la Calle Arroyo del soto, 17, Leganés, 28914, Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Volum 5088, Foli 100, Full núm. M-83385.

Pot contactar amb MEDITERRÁNEA, a l’adreça postal assenyalada anteriorment o al correu electrònic: mediterranea@mediterranea-group.com.

Li preguem que llegeixi atentament la següent informació abans de fer ús d’aquesta pàgina web, ja que l’ús d’aquesta està subjecte a les condicions d’ús que es detallen a continuació:

Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, animacions, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de MEDITERRÁNEA, per ella mateixa o com a cessionària. Queda, per tant, totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de MEDITERRÁNEA.

El present domini és un domini registrat per MEDITERRÁNEA. Els dominis pertanyents a MEDITERRÁNEA no poden ser emprats en relació amb altres productes o serveis que no siguin de MEDITERRÁNEA i en cap cas podran causar confusió entre els usuaris o un descrèdit a MEDITERRÁNEA.

L’usuari de la pàgina web haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin ser-hi instal·lats.

Contingut del web i enllaços

MEDITERRÁNEA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o que els utilitzi. MEDITERRÁNEA tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des d’aquest lloc web.

Actualització i modificació de la pàgina web

MEDITERRÁNEA es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda al seu lloc web com a la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat en relació amb això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

MEDITERRÁNEA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades als equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de MEDITERRÁNEA. Així mateix, MEDITERRÁNEA queda exonerat de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions a la informació que ens faciliti, quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals per part de MEDITERRÁNEA es regeix pel que es disposa a la Política de Privacitat i la Política de Galetes de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.