Skip to main content

Política de Privacitat per a candidats.

Responsable del tractament: MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U. NIF: B30145775, Dir. postal: C/ Arroyo del Soto, 17, Leganés (Madrid). Teléfono: 91 640 4745. En nom de l’empresa l’informem que tractarem la informació que vostè ens facilita amb les següents finalitats: incloure-li en un possible procés de selecció de personal i realitzar una avaluació de les seves competències curriculars. Les dades que recollim i tractem són les necessàries per identificar-li dins dels nostres sistemes i dels relatius a la seva informació curricular, laboral i perfil competencial. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem que ens ho comuniqui per ta de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Si no es produeix aquesta actualització procedirem a suprimir les seves dades personals al cap d’un any. Si la seva candidatura ha estat incorporada a un procés de selecció, les seves dades seran suprimides al cap de tres anys des de la finalització de la selecció. Un cop superat aquest període o bé si vostè sol·licita la supressió o retractació del consentiment atorgat per a la participació en aquest procés, se suprimiran les dades identificatives, així com les dades curriculars i qualsevol altra informació que ens hagi lliurat per a les finalitats anteriorment descrites. Així mateix, l’informem que el seu currículum podria ser comunicat a altres empreses del grup les quals pot consultar a https://www.mediterranea-group.com/inicio/, amb la finalitat de facilitar-li l’accés a altres llocs de treball en aquestes entitats, en el cas que el seu perfil s’ajustés a les seves necessitats. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, limitar-ne el tractament o sol·licitar-ne la portabilitat. Podrà exercitar materialment els seus drets a través del correu [email protected] o l’adreça postal C/ Arroyo del Soto, 17, Leganés (Madrid), aportant una còpia del seu DNI indicant el dret que vol exercir. Així mateix, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic indicada. Pot adreçar-se a l’Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es si no està d’acord amb l’atenció rebuda envers els seus drets.